Sēfer Naḥalat Ṣevî : ḥibbûr niflā divrê mûsār we-sippûrê maʿaśîm we-han-niglôt hap-pešûṭîm el-lešôn aškenaz ... / hôṣî'ô le-'ôrā ... Hirš Ben- ... Yeraḥmî'ēl miq-Qraqa Ben- ... Yôsî miw-Wînā Ben- ... Avî ʿEzrî Demitqria Zelig ... miq-q"q ... Franqwurṭ de-Mayn : [A. Heinscheit], 5471 [1710/11]
Inhalt