Yesôd lešôn haq-qôdeš : šôreš dāvār nimṣā be-Tôrā Nevîʿîm û-Ktûvîm .. we-nitpārēš bi-lšôn qal lešôn aškenaz ... / [Judah Aryeh Loeb Ben-Zebi Hirsch]. Wilhrmśdorf : Hirsch Ben-Hajim, 5481 [1720/21]
Content