Tefillôt Yešûrûn : metûrgāmôt aškenazzît mîlā be-mîlā mesuddār bi-šlēmût has-siddûr ... izraeliṭišez gebeṭbuch miṭ werṭlicher iberzeṭtzung. Frankfurt am Main : Kauffmann, 1890f
Inhalt