Tôṣe'ôt ḥayyîm : sēfer kôlēl kōl ofnê tefillôt û-taḥanûnîm le-hitpallēl baʿad ha-ḥôlîm we-ham-mētîm ... bi-lšôn ʿivrî û-vi-lšôn aškenazz i / ʿal yedê Yiṣḥāq Ben-Aryê Yôsēf Dōv ... Rödelheim : Lehrberger, 1862
Inhalt