Ḥamiššā ḥūmšê Tôrā, megillôt we-hafṭārôt bi-lšôn aškenaz : ṣe'ênā û-re'ênā benôt Ṣiyyôn bā-ʿaṭārā / še-ʿiṭṭēr lākem ... Yaʿaqôv Ben- ... Yiṣḥāq ... mim-mišpaḥat rabbēnû ... be-q"q Yānôw. Zulṣbak : Aharon Ben-Meschullam Salman, 5541 [1780/81]
Inhalt