Amîrā le-vêt Yaʿaqôv : anšprache an das hois Jaʿakov oder di drei bezondern pflichṭen jidišer ehefroien nida, ḥale, hadloke nach dem riṭuale ... / und ins daiṭše iberṭragen fon Zeligman Ber Bamberger. Fjurda : Zirndorffer {[u.a.], 5618 [1857/58]
Inhalt