Šîrā ḥadāšā : û-bô niklal kōl ham-megillā mit-teḥillātô we-ʿad sôfô we-ham-midrāš ... / ham-meḥabbēr ... Dāwîd Ben-Yaʿaqōv Pardô ... [Amsterdam] : G. J. Janson bei Israel Mondovi, 5632 [i.e. 5532 [1771/72]]
Inhalt