Sēfer ha-ḥayyîm : ... û-vô mepôrāš kōl dînê śimḥôt ... be-kōl ʿîseqê ham-mētîm ... we-hôsāfnû ... teḥinnôt û-vaqqāšôt raḥamîm be-vêt ha-ḥayyîm ... Zulṣbak : Seckel Ben-Aharon, 5551 [1790/91]
Inhalt