Tôrat lāšôn ʿivrît qeṣārā ... oder kurtzgefasṭe und deiṭliche ebreiše šprachlehre tzum gebroich jidiš-daiṭšer šulen : / mē'ēt Šālôm Ben-Yaʿaqōv Kôhēn. Berlin. Berlin : Jüdische Freyschule, (5562 [1801/02])
Content