Naḥalat zivḥê Ṣevî : ʿal šeḥîtôt û-vedîqôt šel ... Y. Weyl ... / ... ham-meḥabbēr ... Mē'îr Ṣevî Hirš B-...Pesaḥ. [Frankfurt am Main], 5444 [1683/84]
Content