Sēfer Minhāgîm de qehîllātēnû ... : minhāgê kōl haš-šānā de q"q Fyûrdā be-vêt hak-keneset ʿim hat-tefillôt we-hay-yeṣîrôt ...sidrām hā-aḥîm Yiśrā'ēl we-Qāpîl benê-... Gômpîl ... Fyûrdā : Hajim Ben-Zebi Hirsch, 5527 [1766/67]
Inhalt