Sēfer Qav hay-yāšār : ... le-tôʿelet han-nefeš we-gûf û-nešāmā ... / ḥibbērô ... Ṣevî Hîrš Ben-... Aharôn Šemû'ēl Qaydanover. Zultzbach : Zeckel Ben-Aharon madpis, 5565 [1804/05]
Inhalt