Sēfer Yōsîppôn : di bešraibung fun ale merkwerdige maiśes fun anheib der welṭ ... biz Titus hoṭ Yerušalayim eingnomen ... / [Yôsēf Ben-Gōryôn hak-kōhēn]. Warša : Lebensohn, 5635 [1874/75]
Inhalt