Sēfer Šēveṭ ham-mûsār : in loišn ha-koideš ... fun loišn ha-koideš in ṭaiṭš ... / welchś hoṭ meḥaber giwezn ... Elî hak-kôhēn miq-q"q Izmir ... Fjurda : Petschau, 5523 [1762/63]
Inhalt