Miqrā mefôrāš : ḥēleq rîšôn ḥamiššā ḥûmšê tôrā ... dz iz di (toire še-bi-ketav) oif ṭaiṭš ... / ʿ"y ham-meḥabbēr Elʿāzār Zussman Ben- ... Yiṣḥāq Rudlsum. Amśṭrdm : Hirsch Levi Rofe {[u.a.], 5509 [1748/49]
Inhalt