Mevaśśēr ḥadāšôt : mim-meṣî'ût ʿaśeret haš-ševāṭîm û-mišpaḥat yehûd ... / neʿttāq li-lešôn aškenazzî ... mē-... Yôsēf Šwarṣ. Wien : della Torre, 1851
Content