Sēfer Tam we-yāšār : dś sēfer hay-yāšār heiśṭ darum Tām we-yāšār weil eś fun brias ha-olam an rechṭ ferṭig ali maiśim der tzilṭ ... fun loišn ha-koideš oif ṭaiṭš ... / Yaʿaqōv Ben-... Mātātyā hal-lēwî. Dihrnfurṭ : Mai, 5558 [1797/98]
Inhalt