Ḥamiššā ḥūmšê Tôrā bi-lšôn aškenaz : ṣe'ênā û-re'ênā benôt Ṣiyyôn bā-ʿaṭārā / še-ʿiṭṭēr lākem ... Yaʿaqôv Ben- ... Yiṣḥāq ... mi-... Yānôw. Dihernfurṭ, [1700?]
Content