Sēfer Yehûdît we-sēfer Yûdā Makkābbî : ... nissîm we-niflā'ôt ... weil do zain fil gmeini laiṭ di niṭ wiśn wos Ḥanuke bṭaiṭ wen ein orl zi ṭuṭ fregn ... Amśṭrdm : Schwab, 5521 [1760/61]
Inhalt