Keter malkût : we-hû ḥēleq šēnî mis-sēfer Yosîppôn bi-lešôn Aškenaz / ḥibbērô ... Menaḥēm Man Ben-Šelōmō hal-lēwî ... Amśtrdm : Naftali Hirsch Levi Rofe und Kossmann, 5503 [1742/43]
Inhalt