Sēfer Yehûdît û-sēfer Yûdā Makkabbî û-sēfer Ṭôviyyā : in dize 3 seforim werṭ der tzilṭ di nisim u-nifloes wi ha-kadoš b"h zain kindr Jisroel der lizṭ fun fil tzores ... Frankfurṭ : Heinscheit, 5475 [1714/15]
Inhalt