Tôrat lāšôn ʿivrît qeṣārā ... oder kurtzgefasṭe und deiṭliche ebreiše šprachlehre tzum gebroich jidiš-daiṭšer šulen / mē'ēt Šālôm Ben-Yaʿaqōv Kôhēn. Berlin : Jüdische Freyschule