Sēfer ham-maggîd : hû pērûš maspîq ʿal kōl hā-ʿEśrîm we-arbaʿ ; nevîʿîm Terê ʿāśār û-ktûvîm / Yaʿaqôv Ben-... Yiṣḥāq. Wilhrmśdorf : Hirsch Ben-Hajim aus Fürth