Targûm aškenazzî ʿal ḥamiššā ḥûmšê Tôrā / min ha-ḥākām Mōše Desoi, di ... iberzeṭtzung oif der toire fun Mendel Zohn. Ofenbach : J. Hanau {[u.a.], 5571 [1810/11]
Inhalt