Sēfer Beḥînôt ʿôlām : ʿim baqqāšat ham-mēmîm / še-ḥibbēr ... Yedaʿyā hap-Penînî hab-Bederšî ... Sulzbach : Meschullam Zalman Ben-Aharon, 5504 [1743/44]
Inhalt