Grojewski, Pinhas M.: Miktāvîm mē-Ereṣ-Yiśrā'ēl / , (5656 [1895/96])
Content