Brivšṭellr oder Patšegen hak-ketāv : le-ḥinnûk neʿārîm meyûssād ʿal-pî darkê hal-lāšôn we-ham-melîṣā ... / ḥûbberû mē'ēt ... Ṣevî Hirš Ben- ... Mē'îr. Frankfurt an der Oder : Elsner, 5552 [1791/92]
Inhalt