Sēfer Maʿaśē nissîm : doś seifer heiśṭ darum (maʿaśē nissîm) den ez wein dorinn fer tzilṭ grośi nisim u-niflaos az gišehn zain in k"k Wirmś / [Yôsēf Ben-Naftālî]. Fjurda : Itziq Ben-Loeb, 5527 [1766/67]
Inhalt