Devārîm aḥadîm : kôlēl ʿinyānîm šônîm derāšā we-sippûr û-māzāl ; oif welcher weize man kann be-emes reṭṭen Galitzien ... / Jitzḥak Weber. Kalamea : Bilous, [1900]
Inhalt