Ṣawwā'ā : woś eś hoṭ zi an gibreiṭ un mesader giwezn iš ... bekanṭ bi-karov bene Jiśroel ... / Aleksander Ziskind ... B.-... Moše ... mik-k"k Hurodno. Wilna [u.a.] : Manes u. Symel, 1836
Inhalt