Sēfer Maʿggālê ṣedeq : ke-šemô kēn hû-vô ketûbbā ḥaqûqā û-mevô'ārā, be-śāfā zakkā û-berûrā, darkê ṣedeq we-yôšer ôrēaḥ selûlā ... netîvôt ham-mišpāṭ darkê hat-tôrā ... / ... Gavrî'ēl Ben-Ḥayyîm Miller. Pacś : Rosenbaum, 5656 [1895/96]
Inhalt