Maḥzôr : bi-lešôn aškenaz mik-kōl haš-šānā qôl rinnā w-îšûaʿ be-ōhōlê ṣaddîqîm ; doz iz ṭaiṭš šṭim gizang un hilf in gitzelṭ fun tzadikim ... Wilhrmśdorf : Hirsch Ben-Hajim aus Fürth, 5483 [1722/23]
Inhalt