Sēfer Maṭṭē Aharôn : bi-šenê ḥalāqîm, kôlēl derûšîm yeqārîm bi-šeʾēlat had-dāt û-vi-šeʾēlat haz-zemān ; we-ḥiddûšê gapa"t ... / hēḵînô Aharôn Dāwid b. R. Ḥayyîm hak-Kōhēn Zeldner. St. Louis, Mo. : Moinester, 5470 [1709/10]
Inhalt