Prylucki, Noah: Noaḥ Prilutzkis ktovim / Barg-aroif, 1917
Content