Di landwirṭšafṭliche kevutze in Eretz-Jiśroel in jor 1920 / Nir. Wien : Zenṭral-ferwalṭung fun Palesṭina Arbeiṭer-fond Pôʿālê Ṣiyyôn, 1921
Inhalt