Riṣṣûy nikneset be- Ḥelqat Binyāmîn : le-ḥabbēr ham-maʿaśe be-middā we-qînā ašer lô nimṣā ʿôd ke-hinnē ; hen bi-ešôn ʿivrî ... ô' bi-lešôn aškenaz / [Benjamin Ben-David aus Kreilsheim]. Berlin, 5482 [1721/22]
Inhalt