Maftēaḥ lešôn haq-qôdeš : welchś biṭrachṭ hoṭ ... do miṭ zi zoln kenn di (tôrā nevî'îm û-ktûvîm) miṭ ali (šôrāšîm) ... fer ṭaiṭšn ... / ... Jiśroel Ben-Avraham Avinu. Amśṭrdm : Salomon Ben-Joseph Proops, 5473 [1712/13]
Inhalt