Sēfer Takšîtê nāšîm : senîf min-has-sēfer mûsār alef-vêt le-vānîm ; ḥeṣî mi-ḥelqat revîʿît ham-meyûḥedet le-vānôt ... (bi-lešôn aškenaz) be-loišn jidiš-daiṭš ... fir alle jidiše [...] / ... Dawid Špiṭtzer. Yerûšālayim : Zuckermann, 5673 [1912/13]
Inhalt