Naie roš ḥoideš benšen ṭehine : nebsṭ šaʿarê demaʿôt teḥinnā ... šaʿarê raḥamîm, šaʿarê šāmayim, tefillat rāṣôn ... di ṭeḥine for dem šoifer blazen ... Kroṭošin : Monas, 5635 [1875/85]
Inhalt