Sēfer Ṣawwā'at û-mîtat hā-rav ... Naftālî hak-kōhēn : in dizn (sēfer) werṭ bešribn wi dr geṭlichi mon (hā-rav ... Naftālî hak-kōhēn ...) izṭ ibr gfohrn noch (Ereṣ Yiśrā'ēl) un wi er gišṭorbn izṭ ... Franckfurt an der Oder : Elsner, 5563 [1802/03]
Inhalt