Sēfer Berît-melaḥ : kôlēl dînê melîḥā, hadāḥā ; ... doś iz zeier neiṭige dinim fun zaltzin un waichin fleiš ... / še-ḥibbēr we-tiqqēn ... Y"Ṭ. Wilna : Rom, 1855
Inhalt