Sēfer Naḥalat Ṣevî : divrê mûsār mē-haz-zôhar haq-qādôš ... bi-lešôn aškenaz ... doś heiligi seifer ... iz nišṭ gimochṭ gworin fr waibr alein ... Zolkiew : Meyerhoffer, 1849
Inhalt