Divrê emet : hitʿôrerût li-tešûvā ; worṭe der belehrung und tzurechṭwaizung mē-hā-rabbānîm hag-ge'ônîm ... bi-medînat Hûngarn / iberzeṭzṭ, bearbeiṭeṭ und heroigegeben mi- ... Juda Krois. Lakompak : Krausz, 5678 [1917/18]
Inhalt