Sēfer Segūllôt û-refû'ôt : ein zer kesṭlich seifer noch for dizm niṭ giwezen ; alir lei segules u-refues oiz seifer kabole ... / [Zebi Hirsch Ben-Jerachmiel Chotsch]. [S.l.], [circa 1750?]
Inhalt