Sholem Aleykhem: Ale werk : . Ktavim fun a komi-wojazšer / Šolem Aleichem. Warša. Warša : "Tzentral" {[u.a.] 1911
Inhalt