Zur Seitenansicht
 

Titelaufnahme

Titel
Sēfer Maṭṭē Aharôn : bi-šenê ḥalāqîm, kôlēl derûšîm yeqārîm bi-šeʾēlat had-dāt û-vi-šeʾēlat haz-zemān ; we-ḥiddûšê gapa"t ... / hēḵînô Aharôn Dāwid b. R. Ḥayyîm hak-Kōhēn Zeldner
BeteiligteZeldner, Aaron David In Wikipedia suchen nach Aaron David Zeldner
ErschienenSt. Louis, Mo. : Moinester, 5470 [1709/10]
Umfang104 Bl.
Anmerkung
Digitalisat der Ausg. St. Louis, Mo.,
In hebr. Schr.
SpracheHebräisch
Online-Ausgabe
Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek, 1999
URNurn:nbn:de:hebis:30:2-4992 Persistent Identifier (URN)
Links
Download Sēfer Maṭṭē Aharôn [31,95 mb]
Nachweis