De Ivdaeorvm Moeno-Francofvrtensivm Conditione Dvrori Prae Civibus Ac Incolis Christianis / Disseret Avtor Gottlieb Ettling, Moeno-Francofvrtensis [[Elektronische Ressource]]. Gissae : Braun, 1751
Inhalt