Be-derekh ha-yabashah el Hoduבדרך היבשה אל הדו / Sṿen Hedin. Tirgem L. Ḥazan. Frankfurt a. M [u.a.] : Hotsaʾat "Omanut", [ca. 1926]
Inhalt