Mulder, S.I.: Volledig Dagelijksch Gebedenboek Der Nederlandsche Israelieten Voor Het Geheele Jaar Met De Nederduitsche Vertalingתפלת ישראל הוא סדר תפלה לכל השנה. Amsterdam : Joachimsthal, 1882
Inhalt