Šîr ha-ḥayyîmשיר החיים והוא ענף מן העץ אשר שתלתי בעזרתו יתברך הוא ספרי באר חיים על פירוש התפלה : we-hû' ʿānāf min hā-ʿēṣ ašer šātalṭî be-ʿezrātô yitbārāk hû' sifrî be'ēr ḥayyîm ... / hak-kōl ḥûbbār mē'ētî haṣ-ṣāʿîr Dôv Ber Ze'ēv Wôlf Lîvšîṣ. Wîlnâ : Lîpmân 1874
Inhalt